Besprekingen

Dit is de derde roman van de Spaanse bestsellerschrijfster. Eerder werden al haar eerste, tweede en vierde roman in het Nederlands vertaald. Deze roman is qua opzet en thematiek verwant aan de eerste twee, 'Het Sindone complot' en 'De verborgen kleitabletten'. Uitgangspunt is een sluimerende sleutelgebeurtenis in de religieuze sfeer die lang geleden plaatsvond maar die door een samenloop van omstandigheden ineens grote gevolgen voor het heden krijgt. Ditmaal gaat het om de afslachting van de Katharen in de 13e eeuw in het zuiden van Frankrijk, waarvoor de rooms-katholieken verantwoordelijk waren. Een verre nazaat van de slachtoffers vat het plan op om deze slachting te wreken. In samenwerking met islamitische fundamentalisten beraamt hij een aanslag op drie grote katholieke kerken. Om een oorlog tussen christenen en islamieten te ontketenen beraamt hij daarnaast een aanslag op een moskee. Navarro trekt een duidelijke parallel tussen heden en verleden. In beide tijdvakken doet het reli…Lees verder