Besprekingen

'Alle gebeurtenissen en ervaringen zijn volstrekt eenmalig, maar juist om die reden moeten ze in de herinnering blijven voortbestaan', zegt de schrijver van dit dagboek, dat niet alleen zijn beleefde tijd tussen okt. 1990 en sept. 1991 beschrijft (met o.a. verwijzingen naar de Golfoorlog en zijn 37 jaar jongere vrouw Ilse). Het boek raakt ook op allerlei manieren aan het verleden van de auteur: zijn jeugd, vroegere liefdes, reizen, gelezen boeken, bekeken schilderijen, geschreven brieven en nog veel meer, en dat alles geïllustreerd met de prachtigste natuurtaferelen. De natuur van de mens en van de aarde - hoezeer ze ook door onze tijd zijn aangetast - krijgen dank zij De Wispelaere's vurige liefdesbetuigingen een nieuw elan, en de enige conclusie na lezing van dit geweldige dagboek is dan ook dat 'het alfabet' van deze auteur (1928) het complete tegendeel van het begrip 'verkoold' vertegenwoordigt. Eerder verschenen on de serie Privé-domein; nu in iets grotere letter herdrukt als pap…Lees verder

Over Paul De Wispelaere

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Eric Koch voor Anefo

Paul de Wispelaere (Assebroek, 4 juli 1928 – Maldegem, 2 december 2016) was een Belgisch auteur, criticus en hoogleraar Nederlandse literatuur.

Biografie

Na zijn middelbare studies Latijn-Griekse humaniora aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge (retorica 1946) studeerde Paul De Wispelaere Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was voor een tijdje werkzaam als leraar, eerst in Berchem en nadien in Brugge. Hij promoveerde in 1974 met een proefschrift over het literair tijdschrift De Stem en Dirk Coster, en was tot 1992 als hoogleraar Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

Hij maakte vooral naam als literair criticus en romanschrijver.

De Wispelaere overleed op 2 december 2016 na een langdurig ziektebed.

Redacteurschap

De Wispelaere was redacteur van de volgende tijdschriften: