Book
Dutch

Red de vrije markt : de terugkeer van Milton Friedman

+1
Red de vrije markt : de terugkeer van Milton Friedman
×
Red de vrije markt : de terugkeer van Milton Friedman Red de vrije markt : de terugkeer van Milton Friedman

Red de vrije markt : de terugkeer van Milton Friedman

Beschrijving van economische geschiedenis van de afgelopen eeuw a.d.h.v. het leven en werk van econoom Milton Friedman. Friedmans analyse van de Grote Depressie, die hij toeschrijft aan het overheidsbeleid i.p.v. aan de vrijemarkteconomie, vormt een inspiratiebron voor een mogelijke aanpak van de huidige financiële crisis.
Title
Red de vrije markt : de terugkeer van Milton Friedman
Author
Johan Van Overtveldt
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Antwerpen: De Bezige Bij Antwerpen, 2012
222 p.
ISBN
9789085423607 (paperback)

Reviews

De Amerikaan Milton Friedman, zoon van Joods-Hongaarse immigranten, zou dit jaar 100 zijn geworden, maar stierf op 16 november 2006 op 94-jarige leeftijd. Samen met Paul A. Samuelson (1915-2009) en John Maynard Keynes (1883-1946) wordt hij tot de belangrijkste economen van de twintigste eeuw gerekend. Hij was een belangrijk gezicht van de ‘Chicago School’ en een grondlegger van het ‘monetarisme’. Die economische stroming benadrukt het belang van de hoeveelheid geld in een economie als instrument om inflatie te bestrijden. Zijn ideeën over individuele economische vrijheid hebben, mede dankzij zijn talent voor communicatie en campagne, in de jaren tachtig belangrijke politici als Ronald Reagan en Margaret Tatcher zwaar beïnvloed.
Zowel de titel van dit boek – Red de vrije markt – als de ondertitels  – De terugkeer van Milton Friedman en Voor al wie de crisis echt wil begrijpen en bezweren – zetten de lezer op het verkeerde been. Dit is geen economisch naslagwer…Read more
Dit boek analyseert de theorieën van de Amerikaanse econooom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman. Hij wordt tegenwoordig (ten onrechte, volgens de auteur) vaak gezien als de vader van het wilde kapitalisme. In dit kader gaat het dan ook over de huidige wereldwijde crisis en de gedachte dat niemand daar iets aan doet en dat we eigenlijk geen goede economen meer hebben sinds Friedman overleed in 2004. Friedman wordt aangemerkt als een van de belangrijkste economen van de twintigste eeuw, al wordt niet ontkend dat Keynes is uitgeroepen tot de belangrijkste econoom. De Keynes-theorie staat echter lijnrecht tegenover die van Friedman. De auteur gaat daarop in een van de hoofdstukken in. Keynes en Friedman domineerden sinds 1935 het economisch debat. Voor wie geïnteresseerd is in deze twee grootheden, vormt dit werk een uitstekende analyse van het werk (en leven) van Friedman. Het boek is toegankelijk geschreven en geeft een prima tijdsbeeld van een periode van honderd jaar economische ges…Read more

About Johan Van Overtveldt

Johan Van Overtveldt (born 24 August 1955) is a Belgian journalist and politician of the New Flemish Alliance (N-VA). He served as Minister of Finance of Belgium from 2014 until 2018.

Career

He was the chief editor of Trends from 2010 to 2013 and chief editor of Knack from 2011 to 2012.

In 2012 he was awarded the Prize for Liberty by the Flemish classical-liberal think tank Libera!.

Political career

In November 2013 Van Overtveldt switched over to politics, becoming a member of the New Flemish Alliance (N-VA). As main N-VA candidate for the 2014 European Parliament elections, he was elected as a member of the European Parliament.

Following the formation of the Michel Government in October 2014, Van Overtveldt became Minister of Finance in the government of Prime Minister Charles Michel; Sander Loones succeeded him as member of the European Parliament. …Read more on Wikipedia